it i mere end 40 år

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

Jeg hedder Per Korning Ove og er bosiddende i Vejle

 

 

Klik på billederne for at få dem vist i et større format

 

Fødeklinik

  (henvisning til slægtstavlen)

1942

Begivenheder og
opfindelser.

Fødselsår
  1942 Slaget om Stalingrad FælledparkenFra krigsårene, hvor jeg boede i Vermundsgade på Østerbro i København, har jeg naturligvis ingen klar erindring. Alligevel mener jag at kunne huske at jeg lå i min seng, for fodenden af mine forældres seng, og så ilden fra Hartmanns maskinfabrik der var blevet saboteret. Min fobi for ild stammer sikkert fra dengang. 

Efterkrigsårene var præget af rationering og sparsommelighed.

Klostervængets skoleJeg startede skolegangen i 1949 på Klostervængets skole, hvor jeg gik indtil 1953 hvor vi flyttede til Nyborg. Min far var ansat ved Statsbanerne og havde fået ansættelse ved Storebæltsoverfarten.

I 1958 blev Danmarks første computer "DASK" introduceret.

1943 Colossus Computer
1944 V2 raket
1950 Mother Teresa
1955 Disneyland åbner
1957 Sputnik 1
1960 U2 nedskydes
   
1961     Matematisk student fra Nyborg Gymnasium
  1961 Svinebugten StudentI 1958 var det ikke normalt at "jævne" folks børn kom i gymnasiet. Det har været et stort offer for mine forældre at lade mig bo hjemme i de ekstra 3 år. Efter studentereksamen havde jeg valget mellem at komme på universitetet eller at få overstået den tvungne værnepligtstid. Jeg valgte det sidste og blev indkaldt 14 dage efter - om jeg valgte rigtigt ved jeg ikke.

1961 Vietnamkrigen
 
 
1961- 1965     Militæret - sluttede som prem.løjtnant af reserven
  1962 Rolling Stones

1961 var værnepligtstiden 18 måneder. Ugelønnen var på 18 kr., så der var ikke meget at "slå til Søren" med. Vi manglede alligevel aldrig penge. Når vi gik i byen i uniform, kom ukendte mennesker hen til os og gav os en "femmer" til at more os for. Det betød at vi kunne tage fra kasernen med 5 kr. på lommen, danse og drikke en hel aften, for herefter at vende tilbage med 20 kr.  

Efter rekruttiden i Avedørelejren blev jeg sendt på artilleriets sergentskole i Ringsted, hvilket automatisk forlængede værnepligtstiden til 2 år. De foregik ved luftværnsartilleriet i Tønder. 

SoldatI 1963 blev jeg opfordret til at søge ind på reserveofficersskolen. Jeg sagde ja til dette tilbud, og tegnede en kontrakt på yderligere 2 år. Disse år var præget af en umoden trang til slendrian og luksus i Søgårdlejrens officersmesse. Som officer havde man dengang en tjenende hånd på hver finger ligesom arbejdet var meget overkommeligt - man uddelegerede blot opgaverne til sine sergenter.

1962 Nelson Mandela arresteres
1962 Cuba krisen
1963 Det store togrøveri
1963 John F. Kennedy myrdes
1964 Første Ford Mustang
 
 
1965- 1968     Programmør hos Det gensidige forsikringsselskab Danmark (TRYG)
  1965 Mont Blanc Tunnel åbner

BryllupDa kontrakten med militæret udløb i 1965, var det på tide at se fremad. På det tidspunkt var jeg blevet gift og havde fået mit første barn. Det betød at enhver tanke om at få en uddannelse på universitetet var forpasset. Udfra egen erfaring har jeg aldrig kunnet forstå de unge mennesker der vælger at tage et sabbatår,  i stedet for at færdiggøre deres uddannelse mens de er inde i skolerytmen.

I Berlingske Tidende så jeg en stillingsannonce hvor der blev søgt efter programmører. På arbejdsformidlingen vidste man ikke hvad en programmør var. Beskrivelsen i deres opslagsbøger var: "En person der laver programmer til datamaskiner".

Den beskrivelse blev jeg ikke meget klogere af, så den eneste måde at få det opklaret på var at søge på stillingen. Efter flere samtaler og tests hos IBM, blev jeg accepteret og fik stillingen. Hvem kunne vide at det var min rette hylde, og at jeg blev i faget resten af mit arbejdsliv. 

Et af problemerne på den tid var hvorledes en programmør i et forsikringsselskab skulle aflønnes. Resultatet blev en helt ny lønramme hvor månedslønnen blev sat til 1.500 kr. om måneden - det svarede til lønnen for en fuldmægtig med 20 års anciennitet. Sammenlignet med slutlønnen ved militæret på 3.000 kr. om måneden var det stadig en høj løn.

Vi var en nyansat gruppe på 5 programmører der skulle lave det første program til en af de første "IBM System 360" i Danmark . Det foregik på den måde at vi satte os omkring et bord med hver sin COBOL-manual, slog op på side 1 og diskuterede hvad den første instruktion skulle være, herefter den næste o.s.v. Efter et par uger var vi nået frem til hvad vi troede var et færdigt program.

Hver instruktion fyldte max. 80 karakterer, hvilket svarede til hvad der kunne være på et hulkort. Det håndskrevne program blev sendt til firmaets hullestue som herefter leverede en stak hulkort tilbage til os. Disse hulkort blev herefter sendt til IBM som var de eneste der kunne kompilere programmet.  Første gang der blev fundet en syntaxfejl blev kompileringen afbrudt - det var naturligvis allerede på det første kort.

Vi samledes herefter igen om bordet, fik rettet fejlen og sendte igen hulkortene til kompilering hos IBM - fejl på kort nr. 2. Det tog os ca. 6 måneder at få det første program til at fungere.

IBM-360Computerne på den tid var i størrelsesorden 1 x 1,5 x 1,5 meter. Derudover kom alle de perifere såsom hulkortlæsere, hulstrimmellæsere, magnetbåndsstationer, harddiske og printere. De skulle stå i klimaregulerede, sterile rum med hævet gulv. Der fandtes ikke dataskærme, så al indtastning blev foretaget på en skrivemaskine der var tilsluttet datamaskinen.

Kapaciteten på harddisken var også kun sølle 10 MB.

1965 Singapore selvstændig
1965 Palle Sørensen skyder 4 politibetjente
1966 Frankrig ud af NATO
1967 Engelsk Nordsø gas.
1967 Torrey Canyon olieudslip
1967 6-dages krigen
1967 Margrethe og Henrik bliver gift.
1967 Højrekørsel i Sverige.
 
 
1968- 1976     Programmør hos F. E. Bording (Datamatic og Kontor Automation A/S.)
  1968 Martin Luther King myrdes

I 1968 var en af mine 4 kolleger hos forsikringsselskabet blevet ansat hos F. E. Bording på Datagården, Tagensvej i København. Han kontaktede mig hvorefter jeg hurtigt blev ansat som programmør i Datamatic,  som var et servicebureau der efterbehandlede data fra firmaer der ikke havde deres eget edb-system. Disse data var i vid udstrækning blevet dannet i form af hulstrimler på firmaernes Flexowritere. Flexowriteren var på den tid en avanceret bogholderimaskine. Det var ligeledes den maskine der blev udviklet og benyttet af amerikanerne under 2. verdenskrig til at skrive de breve der blev sendt til de faldne soldaters pårørende.

En af de første opgaver jeg fik hos Datamatic var at skrive et program til indlæsning af disse hulstrimler på en nyanskaffet RC2000 hulstrimmellæser (RC2000 er idag navnet på et helt andet produkt). Den meget avancerede RC2000 var netop blevet udviklet af Regnecentralen og dannede det økonomiske grundlag for Regnecentralens storhedstid.

Begrebet "Drivere" eksisterede ikke, så det var nødvendigt selv at programmere disse som en integreret del af programmet.

Maskinen der blev anvendt var en ICL 1902. Programmeringssproget hed PLAN. Maskinsproget ASSEMBLER blev benyttet til de mere tekniske subrutiner.

Da udviklingen af programmer til Datamatic var tilendebragt, blev jeg overflyttet til et andet firma i Bording-koncernen. Her deltog jeg i udviklingen af et af Danmarks første standardsystemer til økonomi-, leverandør- og lagerstyringstyring. Minicomputeren "Singer System 10" blev solgt i et meget stort antal sammen med standardsystemet som en færdig pakkeløsning.

Der blev anvendt et specielt maskinsprog hvor hver instruktion var 10 karakterer langt. Programinstruktionerne var ligesom data lagret på genkendelige adresser i hukommelsen. For at spare programplads, var det således muligt at ændre en instruktion via programmet selv, efterhånden som det blev kørt. Forestil jer hvor svært det var at finde en fejl - programmet ændrede sig jo konstant. Den fremgangsmåde fik vi hurtigt bremset.

I en kort periode var jeg ansat på Regnecentralen hvor jeg programmerede opgaver til NKT i programmeringssproget FORTRAN. Der var dog så meget slendrian på Regnecentralen at jeg hurtigt vendte tilbage til Bording.

I 1976 besluttede Singer (Symaskiner) at frasælge computerdivisionen. Det betød at Kontor Automation ville få frataget agenturet på salg af System 10, hvorfor det var nødvendigt hurtigt at finde en anden maskinleverandør. Vore konkurrenter søgte med alle midler at stjæle vore kunder, bl. a. med følgende slogan i dagbladene: "Singer De på sidste vers"

Jeg blev derefter tilknyttet en lille gruppe, der fik til opgave at undersøge og vurdere en stribe nye computere der i al hemmelighed blev bragt til vort kontor. Det var en tid med skæg og blå briller. Ingen af vore kolleger, undtagen en enkelt person i kantinen, vidste at vi befandt os i et hastigt færdiggjort lokale i sidebygningen i Heimdalsgade. Denne bygning var endnu ikke bygget færdig. Når vi skulle have frokost, gik kantinemedarbejderen ud på gaden, rundt om hjørnet og op på vort kontor med maden.

Et af de produkter der var interessante, var Nixdorf 8810. For at undersøge dette produkt nærmere, tog gruppen til Rotterdam i 2 uger. I slutningen af denne periode, telefonerede vi et OK til Bording i København. Da vi kom hjem et par dage efter, var det allerede offentliggjort at Nixdorf ville blive det næste agentur.

Nixdorf var allerede etableret i Danmark. Da F. E. Bording var delvis ejet af Danske Bank, opstod der et problem i relation til de øvrige banker der allerede havde Nixdorf computere. Nixdorf Computer forblev i Danmark med sine bankaktiviteter mens resten af aktiviteterne blev overført til Logatron A/S.

I en periode var jeg beskæftiget med udvikling af standardsystemet "STAR", men senere fik jeg tilbudt stillingen som systemchef, da den daværende systemchef blev udnævnt til direktør for Logatron.

1968 Musical Hair
1969 Beatles afskedskoncert
1969 Neil Armstrong på månen
1969 ARPANET - første internet
1970 Nordsø olie til Norge
1971 Idi Amin kup i Uganda
1972 Frederik IX dør.
1972 Første mobiltelefon i USA
1972 Watergate
1973 Røveriet på Norrmalmstorg
1973 Sidney opera
1974 ABBA
1974 Nixon træder tilbage
1975 Vietnam krigen slutter.
1975 VW Golf
1976 Apple Computer
1976 Entebbe
1976 Første Laserprinter.
 
 
1976- 1985     Systemchef hos F. E. Bording (Logatron A/S)
  1977 Porche 928

Denne periode var præget af meget stor travlhed. De tidligere Singer-systemer samt det nye avancerede STAR-system var stort set alene på markedet i Danmark, og nåede at blive installeret i næsten 1000 eksemplarer.

For ikke helt at miste grebet om programmering, havde jeg påtaget mig i min fritid at udvikle et system til en radioforretning på en Nixdorf 8820. Dette skrummel af en maskine på størrelse med et skrivebord, var opstillet hjemme i min kælder. Jeg vil tro at en almindelig lommeregner idag er meget mere avanceret.

1979 Khomeini
1979 Efterløn indføres
1980 Three Mile Island
1981 Microsoft DOS
 
 
1985- 1988     Intern edb-koordinator hos Nixdorf Computer A/S (Skandinavien)
  1985 Amiga 1000

I 1985 besluttede Nixdorf Computer AG at opsige agenturet hos Bording. Jeg kontaktede derfor Bordings tidligere adm. direktør, som nu var blevet regionsdirektør hos Nixdorf Computer, og fik ansættelse som intern edb-koordinator for alle interne systemer i Skandinavien.

Baseret på Nixdorfs system "COMET" udviklede jeg et standardsystem som jeg herefter implementerede i Danmark, Norge og Sverige.  Nixdorf havde længe uden held søgt efter systemer til intern styring på alle områder. Det rygtedes på hovedkontoret i Paderborn at jeg havde udviklet et sådant system til Skandinavien. Jeg blev derfor inviteret til Hannover på et tidspunkt hvor alle Nixdorfs controllere fra hele verden var forsamlede, for at præsentere systemet. Der var begejstring for systemet og det blev besluttet at jeg skulle afholde workshops i København for de europæiske og nordafrikanske lande samt i Singapore for de asiatiske lande, Australien og New Zealand.

Efter disse workshops blev systemet løbende implementeret i ca. 15 lande.

Den første dag i den kommende sommerferie fik jeg en opringning fra Paderborn: "De har problemer med systemet i Australien, kan du tage afsted med det samme". Det kunne jeg naturligvis godt, hvorefter visum, hotelreservation samt rejsebestilling blev klaret på rekordtid, således at jeg allerede om fredagen landede i Sydney til et pragtfuldt 3-ugers ophold.

En anden gang modtog jeg et brev fra Venezuela : "Vi har hørt at du har udviklet et godt system, send venligst en kopi samt en faktura". Da de stort set kun er spansktalende i Venezuela, blev der ingen udsendelse denne gang.

Sideløbende med implementeringen af mit system, var Nixdorf i gang med udvikling af et helt nyt og specieldesignet system. Udviklingen blev foretaget modulvis i forskellige lande. Jeg blev inviteret til at deltage i en kontrolgruppe, hvis formål var at kontrollere fremgangen og kvaliteten af denne udvikling. Det var således en periode med ekstrem meget rejseaktivitet.

I denne periode fik jeg tilbudt jobbet som systemchef i en række lande. Det første tilbud kom fra Italien. Om det var helt ærligt ment ved jeg ikke, men sproget var en i hvert fald en hindring. Det næste tilbud kom fra Malaysia. Her var der mere bund i realiteterne, men jeg havde ikke lyst til at bosætte mig så langt fra Danmark. Det sidste tilbud kom fra Luxenburg. Forretningssproget er fransk som jeg ikke havde talt siden gymnasietiden. Jeg kom så langt i forhandlingerne at jeg havde fået tildelt kontor og sekretær samt et kontraktudkast der gav mig 1 år til at lære et tilfredsstillende fransk. I mellemtiden skulle jeg tale tysk eller engelsk med kunderne. Desværre sagde en af Nixdorfs ledere nej til at jeg kunne få jobbet, da jeg skulle kunne tale fransk fra dag 1 - det var nok en af de største skuffelser i min karriere.

Det var samtidig tidspunktet hvor jeg fik min første bærbare (slæbbare) computer. Den var på størrelse med en mindre rejsekuffert og må have vejet omkring 10-15 kg. Alle programmer var DOS-baserede, idet Windows endnu ikke eksisterede. Den første windows-version blev introduceret i 1985 som et add-on til DOS.

1985 Poul Reichardt dør
1986 Tjernobyl
1986 Kartoffelkuren
1987 Mathias Rust på Den Røde Plads.
1988 TV 2 sender første gang.
1988 Lockerbie.
 
 
1989     Systemudvikler hos Nixdorf Computer AG (Paderborn)
  1989 Ted Bundy henrettes

Da hele denne indledende fase var overstået, fik jeg tilbudt stilling som systemudvikler i Paderborn. Fra tidligere at være blevet betragtet som en "fornem" gæst, blev jeg nu kun en ansat. Jeg fik således den tyske mentalitet at mærke. Sammen med min kommende chef havde jeg deltaget i mange selskabelige arrangementer, men 1 sekund efter at jeg havde sagt ja til ansættelsen var vi De's.

Jeg valgte hurtigt at tage tilbage til Danmark, da det begyndte at gå ned ad bakke for Nixdorf Computer.

Da jeg vendte tilbage, fik jeg tilbudt at komme tilbage til min gamle stilling som intern edb-koordinator. Betingelsen var blot at den person der havde overtaget stillingen skulle afskediges. På den baggrund valgte jeg at søge andre veje.

1989 George H.W. Bush præsident i USA
1989 Den Himmelske Freds Plads
1989 Berlinmurens fald.
 
 
1990- 1996     Systemkonsulent hos Bording Data A/S  (UniStar-systemer)
  1990 IC3 tog

Jeg fik ansættelse hos Bording Data som havde færdigudviklet systemet UniStar (Sammentrækning af UNIX og STAR).

Som systemkonsulent nåede jeg at få færdiggjort

- System til lagerstyring hos Vejle Fryse- og Kølehus

- System til styring af lager, EDI og indkøb hos ISO Supermarked

- System til konvertering af data fra gammelt system til UniStar hos EDEKA.

Mobiltelefonen var efterhånden ved at vinde indpas. Det var en lille kasse med et kæmpe batteri samt et almindeligt telefonrør. Hvis man bevægede sig bort fra hovedbyerne på Jyllands østkyst var dækningen meget begrænset.

1991 Desert Storm
1992 Bill Clinton præsident i USA
1993 Tamilsagen
1994 Estonia
1995 JAVA programmerings-sprog
1996 Bjarne Riis vinder Tour de France
 
 
1996- 2000     IT-chef hos Vejle Fryse- og Kølehus A/S
  1997 Tog under Storebælt

I begyndelsen af 1996 blev jeg bedt om at komme til et møde med Vejle Frysehus's repræsentant i Københavns lufthavn. Han  medbragte et tilbud om ansættelse som EDB-chef på firmaets kontor i Vejle. Da jeg havde mærket de unge konsulenters pust i nakken hos Bording Data, sagde jeg ja efter kort tids overvejelse. 

Hos Vejle Frysehus var en af de første opgaver at få UniStar systemet færdiggjort. Herefter kom implementering af EDI i koncernen og endelig videreudvikling af programmer til trådløs kommunikation med håndterminaler samt computerudstyr i trucks.

På et tidspunkt overtog jeg alle IT-relaterede opgaver og blev udnævnt til IT-chef.

Da firmaet besluttede at opføre et kæmpe kranstyret lager, begyndte det at gå galt. De enkelte afdelinger blev i 3 omgange  solgt til Claus Sørensen A/S som tidligere havde haft frostoplagring og efterbehandling af fiskeriprodukter som hovedområde.

Ved overtagelse nr. 2 blev jeg tilbudt ansættelse som IT-chef hos Claus Sørensen A/S

1997 Prinsesse Diana dør.
1998 Monica Lewinsky
1998 Aqua
1999 December storm
1999 Vladimir Putin
 
 
2000- 2005     IT-chef hos Claus Sørensen A/S
  2000 GPS-systemet bliver offentligt.

Udover den daglige support til de gamle UniStar systemer, fik jeg til hovedopgave at implementere et netværk mellem CS's mange afdelinger samt at udfærdige en kravsspecifikation til et nyt IT-system for hele koncernen.

Den kommende tid gik med, sammen med flere af firmaets nøglemedarbejdere, at vurdere de mange tilbud der var indkommet fra forskellige IT-leverandører. Der blev valgt en leverandør som i samarbejde med CS fik udfærdiget en detailanalyse der dækkede alle CS's forretningsområder.

I lang tid blev der foretaget udvikling og drifttest inden systemet blev godkendt og implementeret i den første afdeling.

Sideløbende med disse opgaver var det nødvendigt i et lille omfang at foretage kundebestemte ændringer i det gamle UniStar-system. Dette afstedkom et erstatningskrav fra Bording Data, der påstod at det var ulovligt udførte ændringer som samtidig havde bevirket et indtægtstab for Bording Data.

Claus Sørensen vandt sagen i Esbjerg byret men tabte den senere i landsretten i Viborg. Ved begge instanser blev jeg indkaldt som vidne. Da sagen var af meget principiel karakter fik den lov til at blive fremstillet i højesteret, hvor den blev vundet af Claus Sørensen A/S.

Computerworld skrev den 3. januar 2007:

"Højesteret har pure frikendt et af Danmarks største frysehus-selskaber, Claus Sørensen fra Esbjerg, i en langvarig strid med Bording Data om retten til en kildekode.

Med afgørelsen fastslår Højesteret, at Claus Sørensen har haft ret til at ændre i kildekoden til et lager-styrings-system.

Dermed slipper selskabet for at betale 1,6 millioner kroner i erstatning til Bording Data, der ellers vandt sagen i Vestre Landsret i foråret 2005.

Allerede dengang afviste Claus Sørensen blankt at betale erstatningen med den begrundelse, at selskabet havde købt og betalt kildekoden, ligesom lagersystemet allerede dengang var blevet afskaffet, fordi det var forældet.

Claus Sørensen-kæden overtog oprindeligt Unistar-systemet, da selskabet købte konkurrenten Vejle Frysehus, som købte systemet i midten af 1990'erne med ret til selv at tilpasse systemet.

Ifølge kontrakten måtte Vejle Frysehus dog ikke overdrage denne ret til tredjepart, hvilket dog ifølge Højesteret ikke talte med, da Claus Sørensen købte selskabet."

Grundet min alder, var det nødvendigt at se fremad og allerede nu søge efter firmaets kommende IT-chef. Han blev ansat, og vi havde et fantastisk godt samarbejde.

2001 USA angriber Afghanistan
2001 World Trade Center
2002 Euroen indføres
2003 Nordsøcentret i Hirtshals brænder.
2004 Tsunami
2005 Orkanen Katrina
 
 
 
 
 
   
2006- 2007     Driftsassistent hos Claus Sørensen A/S (Terminal Vejle Nord)
  2006 Muhammed-krisen

Terminal Vejle NordFra 1. januar 2006 ophørte mit paralleljob med den nye IT-chef. For at udnytte mit kendskab til lagersystemet blev jeg ansat på firmaets største afdeling i Vejle. 

Som en naturlig konsekvens af at min ansættelse var tidsbegrænset, fik jeg naturligvis ingen længerevarende opgaver.

At jeg fik lov til at blive indtil folkepensionen starter, betragter jeg som en belønning for et slidsomt arbejde med at få oparbejdet en infrastruktur samt at få indført et fælles IT-system i koncernen.

Samtidig vil jeg berømme Claus Sørensen A/S for at have en ældrepolitik som mange virksomheder kunne lære noget af. 

For stadig at være beskæftiget med IT, gik jeg i gang med at danne min hjemmeside. Det hele er selvlært, og jeg kan godt se at der mangler meget på det grafiske område. For at forbedre dette, har jeg meldt mig til et kursus der afholdes i maj måned. Jeg er spændt på hvad der kommer ud det. Indholdet har jeg ikke umiddelbart tænkt mig at ændre.

2006 Fugleinfluenza
2006 Saddam Hussein henrettes
 
 
2007- 2008     IT-chef hos Coldstar Aps
  2007 Ungdomshuset i København nedrives

3 måneder før den forventede pensionisttilværelse fik jeg et uventet tilbud fra Coldstar Aps om ansættelse som IT-chef. En gammel cirkushest er svær at trække ud af manegen, så jeg sagde ja tak uden så mange overvejelser.

Coldstar Aps ledes af den tidligere direktør fra Vejle Fryse- og kølehus A/S, ligesom flere andre medarbejdere er tidligere kolleger.

I den forløbne tid har jeg fået kortlagt infrastrukturen samt udskiftet de ældste enheder.

Ligeledes er der blevet indført procedurer der betyder at brugerne bedre er i stand til at klare sig på egen hånd.

Jeg fik desværre konstateret lungekræft i slutningen af 2007. Det indebærer at jeg har set mig nødsaget til at opsige min stilling pr. 01.11.2008. Resten af min tid vil jeg nyde som folkepensionist.

 
 
     

 

Linie

Selv om IT således stadig fylder meget i min tilværelse, bliver der også tid til andre aktiviteter, ikke mindst børnebørnene. 

Michelle Børnebørn

       

 

 

 

 

 

 

 

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.