Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

JOHN

Side 351

 

6. Led. 4. Ane Kirstine  Andersdatter

f. paa  "Drostrupgaard"  6. April 1811    (Palmesøndag, hjdb. 7. April,  i Kirke  3. Juni, konf. 1826),  d. 3. Maj 1885.  1840,  16. Maj, g. m. Mathias   Hermansen, d. 1844, Søn af Hermann  Lübcher af Altona,   og g. 2. G . 11. Juni 1845 m . Anders Hansen (Tirsvad), f. i Vonge, Nykirke Sogn,  8.  Marts  1806,  d.  20. Juni 1880, Søn af Hans Pedersen, Mølgaard, Vonge. — Gdr. i Tirsvad,   Ildved   Mark, Hvejsel Sogn.

 

 

 Anders Hansen og hustru

ANDERS HANSEN OG HUSTRU.

 

Det fremgaar af Anders Hansens Papirer, at han har været en oplyst og begavet Mand. Pastor C. Metier, Nykirke, omtaler ham saaledes (ved hans Flytning 1840):

"Han har i sin Tid været Skolepatron og var nu udvalgt til Forstander. Den ham saaledes udviste Tillid havde han
erhvervet sig ved en stille og retskaffen Vandel. Han har tilligemed sin Hustru ordentlig Søgt Herrens Naadebord og ledsages nu ved Afrejsen med vore bedste Ønsker.                

Nykirke Præstegaard, 2. April 1840. 

Chr. Møller "

Deres  Datter (før omtalt Side 106).

7. Led 1) Karen Johanne Andersen f. i Ildved 26. Juli 1848, g. 11. Juni 1873 med sit Søskendebarn Laurids Peder Lauridsen, f. i Vejen 23. Decbr. 1840, d. i Tørring 7. Aug. 1921, Søn af Gdr. Peder Lauridsen og Magdalene Andersdatter (se hosstaaende).

 

L. P. L. overtog hendes Fødegaard paa Ildved Mark og boede senere i Tørring, hvor Enken bor endnu.

(Om deres  Børn  og Børnebørn videre  III. Del,  S. 112—13).

6. Led 7. Magdalene Andersdatter f. paa "Drostrupgaard" 29. Aug. 1814, d. paa "Grønvang" 16. April 1853. 31. Oktbr. 1835 g. m. Peder Lauridsen, f. i Vejen 16. Novbr. 1807, d. paa "Grønvang" 3. Juni 1880. (Om Grønvanglinien videre i III. Del).

 

P. L. Søn af Lauritz Pedersen og Mette Andersdatter, Vejen, Sønnesøn af Peder Madsen og Margrethe Lauridsdatter, Gamst, Sønnesønssøn af Mads Pedersen og Johanne Pedersdatter, do., Sønnesøns Sønnesøn af Peder Hansen, do. (Se I. Del.)

 

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.