Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

JOHN

Side 350

 

 Peder Frandsens hjem

PEDER FRANDSEN VINDINGS  NY HJEM  I  BRØRUP.

 

da han fortalte om sin aandsmyndige Fader, som kunde magte Sognepræsten. — De fik Hjemlov omtrent paa samme Tid.   Han blev først færdig.  Ved hans Jordefærd 13. Oktbr.  1920 talte Søstersønnen,  nu  afd.  Niels Just fra Askov,  der fremdrog saa mange kønne Minder fra det gamle Hjem paa Estrupmark,  hvorhen han allerede som Dreng søgte med Glæde. Forstander J.  C. Overgaard udtalte en  Tak  fra  gamle Naboer og en særlig Tak fra Ladelund. Han fremhævede   P. Fr.s  Hjælpsomhed, parret med gammel dansk Redelighed.   P. Fr. vilde se alt med egne Øjne. — Men det gik paa fredelig Vis paa  "Grøndal".  —

I Kirken talte Sognepræsten Witt-Hansen, der tog sit Udgangspunkt fra Efeser-brevet, hvor der tales om at være grundfæstede og rodfæstede. Det var noget, der passede paa P. Fr. i særlig Grad og i bedste Betydning.

Paul Bjerge bragte en Hilsen fra Provst J. Nissen i Haderslev, der som Præst havde staaet Familien nær.

 

Peder frandsen Vinding og hustru

PEDER FRANDSEN VINDING OG HUSTRU.

 

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.