Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

JOHN

Side 345

 

8. Led. c   Kirsten Laurine Petersen f.  25. Oktbr.  1866,  d.  27. Juni  1875.
  d   Petrine Magdalene Petersen f.  23.  Aug,   1868,   d.   2.  Juli  1875.
  e   Laust Frandsen Petersen f.  23.  Maj   1870,  d.  3. Aug.   1875.
  f   Peter Iversen Petersen

f. 18. April 1872, g. 6. Maj 1909 m. Anna Dall, f. 10. Aug. 1882, Datter af Peter Dall og Else Kathrine Jensen, Skodborghus. — Ejer af "Ingersminde". Solgte 1920.

5 Børn (a)—e).)

9. Led a) Peter Dall Petersen f. 8. Aug.  1910.
  b) Chr. Peter Petersen f.  13. Septbr.   1912.
  c)  Else  Marie Petersen f.  6.  Aug.   1914.
  d) Else Kathrine Petersen f. 30. Maj  1916.
  e) Kirstine Kathrine Laurine Petersen f.  17. Juli  1918.

 

8. Led g   Mette Marie Petersen f. 8. April 1874, g. 24. April 1897 m. Carl Mathias Jørgensen, f. i Ondløse 30. Jan. 1867, Søn af Parcellist Jens Chr. Jørgensen  og  Marie Sofie Mathiassen. — Købmand (Manufakturhandler) i Ondløse pr. Mørkøv St.

 

 
C. M. Jørgensen
 
Mette Marie
 
 
C. M. JØRGENSEN.
 
METTE MARIE, f. Petersen.
 

4 Børn (a)—d).)

9. Led. a) Ernst Chr. Peter Jørgensen f. 4. Oktbr. 1 898.    Kommis.
  b) Lauritz Sofus Jørgensen f.  17. Jan.  1901.     Maskinist.
  c) Else Sofie Jørgensen f. 28. Decbr.   1904.
  d) Kirsten Magdalene Jørgensen f.  22. Juni  1916.

 

8. Led h   Kirsten Petrine Laurine Petersen f. 25. Novbr. 1876, d. 3. Maj 1911, g. 14. Juli 1906 m. Christen Simonsen Fallesen, f. i Gjesten 18. Septbr. 1871, Søn af Gdr. Jørgen Peter Fallesen og Kirsten Marie Christensdatter, Ø. Gjesten. — Chr. F. Land-
 

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.