Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

JOHN

Side 342

 

som  de var, følte Trang til at komme  sammen for at dele det bedste med hinanden.  —  Samme Peder Fr.  har fortalt om  de  lange Andagtstimer,  der blev holdt i hans Barndomshjem. Forældrenes Alvor havde han  stor Ærbødighed for. Men de lange Bønner og  Læsetimer kom til at virke  som  et stærkt Tryk, han aldrig kunde forvinde.  De mange Besøg af Gæster langt borte fra havde Indflydelse paa Børnene, maaske  særlig paa Peder, der hørte godt efter,  naar  der blev fortalt noget.  N. J. T.  havde   været Fæstningskonstabel og staaet paa Fredericia Volde.

Deres  3  Børn:  Else,  Maren og  Peder

7. Led.

1) Else Marie Frandsen Vinding

f. paa  "Grøndal"  11. Novbr.  1835,  d. paa "Kirkebjerggaard" 24. Maj 1893,  g. 11 . Decbr. 1862  m. Christen Peter Pedersen, f. i Maltbæk  10. Marts  1838,  d. paa Estrupmark  26. Febr.  1914, Søn af Gdr. Peder Iversen Pedersen   (d. 1878) og Kirsten Klemmensen, Maltbæk 1).  —  Ejer af "Kirkebjerggaard",  Maltbæk.  Veteran fra 1864.

 

Chr. P. Petersen og hustru

CHR. P. PETERSEN OG HUSTRU.

CHR. P. PETERSEN som ældre.

Chr. P. Petersen som ældreOm  den  gamle Veteran  Christen Peter Petersen fortæller Poul  Bjerge  i "Dansk Ungdom" 1917 bl. a.: "Han laa i Aarhus i 1½ Aar. Af hans Kammerater nævnes følgende: N. Klockmann og H. Buch. De var alle 3 Dragoner. Naar de andre flokkedes om Flasken eller anden Halløj, saa samlede de en Kreds af støtte Karle. Chr. P. var Underkorporal (Klockmann Korporal). Han var med ved Sammenstødet ved N. Bjært, hvor en Sidekammerat faldt. — Vi skal se ham hjemme. — I 1862 var han bleven gift med Else Marie Vinding. De levede lykkelig paa deres Gaard. Sorgen gæstede ogsaa deres. Hjem. Tre Børn døde af Halssyge. Ca. 1907 solgte han "Kirkebjerggaard" og købte senere "Ingersminde" (ved Ladelund).

Chr. P. vilde helst være hjemme og brød sig ikke om Selskabelighed. Og han undgik alle offentlige Hverv. — Han gik ikke meget i Kirke. Hans Hjem var ham en Helligdom. Der holdt han en stille Andagt; hvad der især var højtideligt, da hans Hustru

1)   Peder I. Pedersen blev 5. Septbr. 1878 slaaet ihjel ved Kirkeringning, 78 Aar gl.
 

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.