Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

JOHN

Side 341

 

9 Led. c) Margrethe   Pedersen f. 22. Decbr. 1906.
  d) Kristian Herlev Pedersen f. 4. April 1911.
 
7. Led.  3) Jeppe Jensen f. i Maltbæk 10. Marts 1844, d. i Gjesten 26. Jan. 1916, g. 22. Decbr. 1876 m. Karen Kirstine Dall, f. 13. Marts 1846, Datter af Lmd. Klaus Dall og Anna Holm, Gjesten (?). - Landmand paa Gjesten Kær.

 

 Familien Jeppe Jensen

FAMILIEN JEPPE JENSEN. 

3 Børn  (a—c).

8. Led.   a   Anna  Kirstine  Marie Jensen f.  26. Maj 1878. Hjemme hos Moderen.
  b   Jens Lassen Jensen f.  9.  Septbr.   1880.    Hjemme,  blind
  c   Peter Klausen Jensen f. 10. Oktbr. 1887, g. m. Maren Høst, Datter af Søren  og Maria Høst.   —   P. K. P. Cyklereparatør i  Gjesten.

3 Børn: 

9. Led Johanne  
  Carl  
  Ejner  

 

6. Led 5. Johanne Andersdatter

f. paa "Drostrupgaard" 5. Juni 1807, d. Juledag 1891. 1834, 15. Novbr., g. m. Laust Frandsen Vinding, f. 8. Oktbr. 1808, d. 16. April 1866, Søn af Frantz Christensen og Maren Pedersdatter 1), (boede paa " Vindinggaard", Malt Sogn, 1801). — Ejer af Gaarden "Grøndal", Estrupmark.

 

 Johanne

JOHANNE, f. Andersdatter. 

 

Laust Fr. — sammen med Paul Andersen Rytter fra Gammelby — tog ivrig Del i de gudelige Forsamlinger. Hans Hustru var, saa vidt skønnes, den drivende Kraft. Vi har i 3. Del hørt om, hvorledes hun paavirkede Søsteren Magdalene. (Se S. 96.)

Inden 1848 var L. Fr. Medlem af Sogneforstanderskabet; men Præsten, Pastor Tetens, var jo født Formand. De var stadig i Strid. De andre "Forstandere" lod dem nappes. De vidste jo, at en af dem maatte gaa af med Sejren. — Efter 1848 var en Mand som N. J. Termansen en stadig Gæst i Hjemmet. De to Skikkelser, vaagne

1)  Fra "Stenbrogaard", Brørup Sogn.
 

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.