Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

JOHN

Side 340

 

3 Børn: Anders Maren og Jeppe (1)—3).)

7. Led.   1) Anders Jensen

f. i Maltbæk 1. Febr.  1827,  d. paa Bogense Lasaret 29. April  1849.

 

Han var med i Treaarskrigen og  blev haardt saaret ved Ejstrup.  Paa Forespørgsel  hos  (nu afd.) Anders Lauridsen,  Ankerhus,  blev der bl. a. svaret følgende:

"Ankerhus, 26. Maj  1921.

— — — For godt 65 år siden fortalte min gamle farbroder, A. J. Lauridsen, mig, at jeg var opnævnt efter hans broder Anders L., hvem jeg aldrig har set. Han fortalte mig også, at en slægtning, der hed Anders, var bleven skudt ved Kolding i krigen 48. Jeg husker tydeligt, at der fortælles, at han havde fået en kugle i panden, saa blodet sprøjtede ud af såret. Han faldt med det udraab: "Skal vi avancere eller retirere?" Kammeraternes svar derpå var: "Du har fået nok denne gang."                   

Venligst        

And.  Lauridsen."

7. Led 2) Maren Jensdatter f. i Maltbæk 18. Maj 1833, d. 17. Marts 1908, g. m. Peder Nissen Pedersen, f. i Hygum S., (L. J.) 1836, d. i Maltbæk 12. Juli 1890, Søn af Gdr. Hans Pedersen og Bodild, "Brøstrupgaard" ved Hygum. — P. N. Pedersen Ejer af "Baungaard", Malt Sogn.

 

 P. N. Pedersen

P. N. PEDERSEN OG HUSTRU.

Sønnen

8. Led. a   Hans Pedersen f. paa "Baungaard" 19. April  1874, g . 29. Oktbr.  1897 m . Henriette Jensen, f. 3. Septbr. 1878, Datter af Postbud Eskild Eeg og . Kirstine, nu Kolding. — Ejer af Fødegaarden. Elev paa Ladelund 1891—92.

 

 Familien Hans Pedersen

FAMILIEN HANS PEDERSEN.

4 Børn  (a)—d).)

9. Led. a) Peder Nissen Pedersen f. 23. Juli 1898.
  b) Karen Kirstine Margrethe Pedersen f. 13. April 1904, d. 27. Marts 1906.
 

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.