Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

JOHN

Side 339

 

Ø.  er Formand for Ourø sogns Værgeraad og Foreningen for Optagelses- og  lagttagelseshjem. 

3 Børn (a)— c).)

9. Led. a) Gerda Østergaard f.  2.  April   1911.
  b) Anker Østergaard f.  2. Septbr.   1914.
  c)  Ida Høyer Østergaard f.  8.  Juni   1917.

 

8. Led b   Maria  Petra  Østergaard

f.   i Hørup  18.  Febr.  1886.  Privatlærerinde ved Aastrup Forskole,  Pejrup St. 1905-06  Aarskursus paa Home Kvindeskole.  1908-17  Lærerinde i Gjesten. Fra 1. Jan. 1922 ved Hjadstrup Forskole   pr.  Kappendrup.

  c   Jens Hansen Østergaard

f. i Hørup 24. Jan. 1888, g. 28. Marts   1916   m. Kamilla Dorthea Kristence Jensen   (Korner),  f. i Næstved 28. Oktbr. 1893, Datter af fhv. Møller Jens Jensen, Dysted (pr. Olstrup),  nu København.

 

 Jens Hansen Østergaard

JENS HANSEN ØSTERGAARD.

J. H. tog Lærereksamen fra Jelling  1909. Lærer paa Landerupgaard.  1910— 14 Andenlærer i Dysted. Lærer ved Næstved kommunale Skole fra  1. Oktbr.  1914.

Søn:

9. led a)  Vagn Østergaard f. 28. Maj 1917.

 

 Vagn Østergaard

VAGN ØSTERGAARD.

 

8. Led d   Carl Peter Nielsen Østergaard f. i Hørup 3. Juli 1892, d. 22. Novbr. 1920, g. 8. Juli s. A. Tog Lærereksamen 1916. Vikar paa forskellige Opdragelseshjem. Lærer i Skrydstrup ved Vojens, hvorfra han blev forflyttet kort før sin Død.
  e   Ane Johanne Nielsen Østergaard f. i Hørup 11. Decbr. 1895. 1916 Elev paa Ollerup.

 

6. Led 4. Maren Andersdatter f. paa "Drostrupgaard" 14. Juli (i K. 29. Septbr.) 1805, d. i Maltbæk 9. April 1844, g. 8. Juli 1826 m. Jens Lassen, f. i V. Gjesten ca. 1790, d. i Maltbæk 29. April 1877, Søn af Lars Sørensen og Else Jensdatter, V. Gjesten. (J. L. var gift før og blev Enkemand 1822). — Jens L. Gdr. i Maltbæk.
 

Han oplevede et Aar, da Høsten slog fejl. Det var saa knapt med Foder, at han Juleaftensdag maatte rive Tag af Husene, for at Kreaturerne ikke skulde staa med tomme Krybber. Alt imens gik han og nynnede til Arbejdet.

 

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.