Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

JOHN

Side 329

 

9. Led. i)  Gudrun Katrine Therkildsen

f. 30. Decbr. 1901. Første Jomfru paa Jørgensens Hotel, Horsens.

  j) Thorvald Richardt Therkildsen f.   26. Jan. 1905. I Handelslære i Vonsild Brugsforening ved Kolding.

 

8. Led.  b   Niels Nielsen Østergaard

f. i Filskov 17. Maj (db. 25. Maj) 1863, d. 26. Juli  1863.

  c   Christiane Margrethe N. Østergaard f. i Filskov 24. Febr. 1865, (db. 5. Marts, i K. 13. April), d. i København 23. Septbr. 1914, (begr. 30. Septbr.), Elev fra Rødkilde, g. 23. Maj 1889 m. Lærer Søren Skovgaard-Jessen, Søn af Gdr. Jens Jessen og Sidsel Marie Madsdatter, V. Smidstrup, Gadbjerg Sogn.

 

S. Sk.-J. er uddannet til Lærergerningen fra Gedved 1883—86.  HusLærer hos Gdr. Anders Jensen   Sørensen,  "Baastrupgaard", fra   1. Jan.  87—1. Decbr.   s. A. Enelærer ved Selling Skole, Ødum Sogn fra  1. Decbr. 87—22. Juli  1892, da han blev kaldet til  Enelærer og Kirkesanger i  Grensten v.  Viborg. 

5 Børn (a—e).

9. Led. a) Kirstine Marie Skovgaard-Jessen

f.   17. Marts  1891. Indehaver af en Mode- og Broderiforretning i Brande.

  b) Alfred Skovgaard-Jessen f. 22. Novbr. 1892,  Ejer af "Granhøjgaard" ved Brande.
  c) Nielsine   Skovgaard-Jessen f.   23. April 1895, g. m. Fotograf Job. Lind, Videbæk.
  d) Olga Skovgaard-Jessen f. 14. Oktbr. 1897, d. 1. Novbr. 1904.
  e) Amalie Skovgaard-Jessen f.  29. Juni   1899.  Musiklærerinde i Brande.

 

8. Led. d   Niels Christian N. Østergaard

f. i  Filskov 13. Febr. (db. 9. April) 1868, d. i Filskov Mølle 26. Marts 1893, g. 5. Aug. 1892 m. Karen Marie Rahbek Jensen, f. 31. Juli 1868, Datter af Møller Jens Knudsen og Marie Rahbek Nielsen, Langelund Mølle, Ringive Sogn. — Ejer af Filskov Mølle. Enken bor i København.

 Søn:

9. Led. a) Niels Chr. Rahbek Østergaard

f. 24. April 1893 i Filskov, g. 1919  m. Marie Elisabeth Jørgensen, f. 2. April  1894, Datter af Grosserer Jørgensen, København.  Se tillæg 1

 

Student fra Døckers Kursus Sommeren 1911.  Medicinsk Embedseksamen Sommeren  1920. Kandidat paa Odense Amtssygehus Septbr. 1918—Januar 1919. Forskellige Vikariater efter 1920.  —  Nedsat sig som praktiserende Læge i Ullerslev, Fyn, Januar 1921.

2 Børn:

10. Led. Niels Christian (f.  1920)
  Eva Rahbek Østergaard (f.  1922)

 

8. Led. e   Else Kathrine N. Østergaard

f. i Filskov   24. Septbr.  (db.  23. Oktbr.) 1870.

  f   Adser Jacobsen Nielsen Østergaard f. i Filskov 23. Oktbr. (db. 30. Novbr.) 1873, d. i Muskegon (Mich., U. S. A.) 22. Decbr.
 

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.