Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

JOHN

Side 321

 

 Højgaard

"HØJGAARD".

 

hans retskafne Karakter. Han var som Husbonde paa sin store Gaard (sammen med sin sjældne Hustru) sine Folk en god Mand, for Sognets Smaafolk en Raadgiver og god Ven i vanskelige Stunder, og han blev i Aarenes Løb for sin Egn noget af et Enhedsmærke. — —"

"Vejle Amts Folkeblad": — — Paa A. J. kendtes Sandheden af det gamle Ord, at Adel kan en Bonde være. Der var ikke Forskel af den Bondemand, der satte Bo 1861, og paa den A. J., der var overvældet med Tillidshverv. — Han undgik det offentlige Livs Farer. "Hjemmet er nu alligevel det bedste," udtalte han. Han kunde bygge sit eget Hus — —. Og saa kunde han løse den Knude, andre sled forgæves i. Aldrig selvisk, altid rede til at tjene. — Ikke mange Ord, desto mere Handling. — — —    

Q.

"Han havde fra Ungdommen af en stærk Samfundsfølelse. Og den svævede aldrig i Luften. Han gik ud fra de givne Kaar. Selv politiske Modstandere Søgte hans Raad og fortrød det ikke. — De smaa søgte ham fuldt saa vel som de store, og havde vel ogsaa mest Brug for ham. Han undersøgte altid selv Forholdene. Han gik til Kilden. — A. J. blev gammel af Aar, aldrig af Sind. — —

(Chr. Søndergaard.)

2 Børn: Nielsine og Aage (a—b).

8. Led.  a Nielsine Emilie Johnsen f. paa "Højgaard" 10. Jan. l872, g. 26. Oktbr. 1901 m. Jørgen Jørgensen, f. 24. Aug. 1870, Søn af Gdr. Anders Jørgensen 

 

J. Jørgensen

J. JØRGENSEN OG HUSTRU.

 

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.