Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

JOHN

Side 320

 

 Anders Johnsen og hustru

  ANDERS JOHNSEN OG HUSTRU.

 

   

Hauge  og  Ane Christensen, Vindelev.   —   Ejer af   Fødegaarden "Højgaard".    Veteran.

 

1865 Skattekommissær Ligeledes 1869), 1861—63 Medlem af Sogneraadet (9 Aar som Formand), 1874 Medlem af Vejle Amtsraad, 1878 Landvæsenskommissær (genvalgt til 1909), 1880 i Bestyrelsen for Husmandskreditforeningen (til 1907), 1880 atter Medlem af Amtsraadet (til 1897). — Fmd. for Vejle Amts ældre Brandforsikring og Vejle Amts Landboforening. Næstformand i Repræsentantskabet for Vejle Bank og i Bestyrelsen for A/S "Vejle Amts Folkeblad" og A/S "Vejle Saalelæderfabrik" — 15. Aug. 1902 Ridder af Dannebrog. — Bosiddende i Vejle fra 1904 til sin Død.

 ANDERS JOHNSEN.      

Anders JohnsenI sine Livserindringer fortæller han om sin Skolegang før og efter Konfirmationen. Det var ellers inden Højskolernes Tid. Først en Del Aar senere dukker Uldum og Rødding Højskoler op. Han fortæller om sin Deltagelse i Treaarskrigen (Hestepasser) og om sin Manddomsgerning. — Jeg noterer hans troværdige Ord: "Et tør og kan jeg med Sandhed udtale, at jeg aldrig selv har Søgt om et eneste af disse mange Hverv eller i nogen Maade foranlediget, at Valget faldt paa mig."

Ved hans Død 1916 faldt der mange smukke Bladudtalelser. Og det var fra Blade af forskellig Farve.

"Fyns Venstreblad": "And. Johnsen hørte til de stille, men stærke Mænd, trængte sig aldrig paa, men naaede alligevel saa overordentlig langt.
— Naar han naaede saa langt, saa var Grunden vel hans store Indsigt i alle Livets Forhold, hans rolige Omdømme, men først og sidst

 

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.