Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

JOHN

Side 319

JOHN ANDERSEN.

John AndersenI Vognskrinet var der Rugbrød og Øl. Nattelogis var billigst i Vognen, mens Hestene græssede i Vejgrøften 1).

Senere kom min Fader til at handle med Klædevarer. Varerne blev smuglet over Kongeaaen og kunde derfor sælges billigt. Paa hans Rejser i Nørrejylland kom han ofte til Ildved, hvor min Moder havde sit Hjem. — Min Fader havde altid haft noget imod selv at bære fine Klæder; men han var langt foran sin Tid i Kundskaber og Trang til Oplysning. Det var ham derfor en Samvittighedssag, at hans Børn skulde nyde bedre Undervisning og Uddannelse, end der var bleven ham til Del. Vi Børn maa mindes Fader med inderlig Tak for, hvad han har været for os, og det paa en Tid, da Kundskabstrangen ellers ikke var vaagnet."

Laust Eskildsen i Sinding fortæller følgende om John Andersen:

"Det var en lille rask Mand med en fast og bestemt Vilje, som vi Søskende havde en stor Respekt for. Naar nu vi Børn var kjørende fra Thorning til Ildved Og Hvejsel, kjørte vi først ind til John. Vi var glade ved at komme, og han var glad ved os. Saa bestemte han vor Rejseplan: Nu skulde vi kjøre til den Mand den Dag og det Klokkeslet, kjøre derfra til den Mand og komme tilbage i den Time, som han bestemte, og det skulde være bestemt, ellers kunde vi vente en ordentlig Straffetale. Og det var vi bange for.

Der var en Vognmand fra Kolding ude ved min Fader. Jeg fik da Lov at kjøre med til Ildved. Og jeg var der otte Dage. En Middag, da vi havde spist, sagde John til mig: "Naa, Dreng! nu skal du gaa hjem! Der har du 3 Mark og en ny Pisk. Gaa saa!" Der var ikke Tale om nogen Henstand. Jeg maatte af Sted. Jeg havde 8 Mil til Thorning over den bare Hede, saa det var Skam ingen Lystrejse for mig. Jeg var jo kun 11 Aar. Det var et af de underlige Træk, et Udslag af hans Luner 2).

Jeg synes, jeg kan se ham endnu. Jeg har aldrig set et Menneske med saa kulsort Haar som ham. Og saa var det saa fint krøllet. Bortset fra hans Særheder var han i den Tid en dygtig og afholdt Mand."

3 Børn: Anders, Søren og Else Marie (1)—3).)

7. Led 1) Anders Johnsen f. paa Højgaard 25. Septbr. 1827, d. i Vejle 25. Juli 1916, trol. 1858 og g. 28. Juni 1861 m. Karen Nielsen Hauge, f. 16. Febr. 1840, Datter af Niels Christensen

1) Laust Lauridsens Kone har fortalt mig: "Laust Eskildsen boede en Vinter hos Morbror John en hel Maaned. John og han var paa Besøg i Vejen. Men nu vilde John hjem til Ildved. Han væltede i Sneen tæt ved vor Gaard. "A kom te aa legg oven o mi' Far," fortæller Datteren Else Marie. — Morbror John havde en Chatol. En Skuffe var fuld af Svedsker. Han løftede os Børn op, saa vi selv kunde tage en Svedske."         (J. P. H.)
2) Jeg kan da fortælle, at der kom Brev fra ham Dagen efter. Han havde alligevel ikke været rolig, inden han hørte fra mig.                (L. E.

 

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.