Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

JOHN

Side 318

 

med Kontrolløren. Det førte til en langvarig Proces, der gjorde A. J. til en fattig Mand. Men han blev tilsidst frifunden ved Højesteret mod en Bøde til Ribe Domkirke. Jeg har selv set Dommen. Dengang Gaarden blev overdraget til Niels Olesen og Hans Johnsen, fandtes et meget lille Eksemplar af "Ribe Stiftstidende" 1). Jeg vilde nok have den, men fik den ikke.

Det kom til Kamp med Kontrolløren, som A. J. overmandede. Han fik sin ene Haand slemt skaaret, saa han beholdt krogede Fingre. Han skal have været en Kraftkarl (se foran). Procesomkostningerne blev først betalt 1846 (af Sønnen Jep Andersen). Han var Hovbonde til Estrup, og Godsejeren vilde ikke lade Fæsteren gaa til Grunde, for saa blev Gaarden jo fæsteledig."

7  Børn:  John, Jep(pe), Karen, Maren, Johanne, Ane Kirstine og Magdalene (1—7).

Oversigt.

1.

John Andersen  f.  1798,   d.  1871,  g. m. Mette Marie Sørensdatter,  f. 1809, d.  1845.    Ildved.

2.

Jep Andersen, f. 1800,  d.  1874, g. m. Ane Kristine Madsdatter, f. 1813, d.  1888.    Drostrup.

3.

Karen Andersdatter, f. 1802, d.  1872, g. m. Niels Østergaard, f.  1790, d. 1864.    Filskov. 

4.

Maren Andersdatter, f. 1805, d.  1844, g. m. Jens Lassen, f. 1790, d.  1877. Maltbæk.

5.

Johanne Andersdatter, f. 1807, d.  1891, g. m. Laust Frandsen Vinding, f. 1808, d. 1866. Estrupmark.

6.

Ane Kirstine Andersdatter, f. 1809, d.  1885, g. 1. G. m. Mathias Hermansen, d. 1844,  2. G. m. Anders Hansen (Tirsvad), f. 1806, d. 1880, Ildved.

7.

Magdalene Andersdatter, f. 1814, d.  1855, g. m. Peder Lauridsen, f. 1807, d. 1880. "Grønvang".

 

6. Led 1. John Andersen

f. paa Drostrupgaard 17. Marts 1798, d. i Ildved, Hvejsel Sogn,  24. Novbr.  1871, g. m. Mette Marie Sørensdatter, f. i Ølholm, Langeskov Sogn,  29. Marts 1809, d. i Ildved 24. Juni 1845,   Datter   af  Gdr. Søren Jensen (Smed)   og Ane Kristine Jensdatter af Uldum.  -  John A.  Ejer af  "Højgaard", Hvejsel  Sogn.

 

I sine Livserindringer (Vejle  1910) fortæller Sønnen Anders Johnsen følgende:

"Min Fader er født paa en mager Hedegaard i daarlig Kultur. Som i de fleste Bondehjem var det fattigt. Min Fader har fortalt, at Føden mest bestod af Rugmelsgrød og Kartofler. Saasnart min Fader blev voksen, maatte han med Heste og Vogn ud om Sommeren for at tjene Føden. Det skete paa den Maade, at  han ude i Pottemageregnen købte et Læs af de saakaldte Jydepotter,  som han  kørte  omkring med i Sønderjylland,  ja helt ned i Holsten. Paa et saadant Læs kunde han tjene  1  Td. Rug;   men saa maatte der intet gives ud paa Vejen.

1) Trykt i Fredericia.
 

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.