Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

GRØNVANG

Side 252

 

    29. April 1876. — Elev paa Hadsten Højskole (Forstander Nielsen Svinning) i Vinteren 1898—99. Blev først uddannet som Fotograf hos L. Poulsen, Vejen. Tog senere Uddannelse som Kontormedhjælper hos Fabrikant Bentzen, Hadsten. Fra 1906 ansat paa A/S Margarinefabrikken "Alfa", Vejen, hvor hun nu er Kassererske.

  

Ingeborg Lundgaard

INGEBORG LUNDGAARD.

 

8. Led f    Peter Herskind Lundgaard

f.  i Bække 6. Septbr.  1879; g. 26. Septbr.   1909   m.   Kate   Elice Smith, f. i London  28. Aug.  1884;   Datter af Thomas og Ellen Smith (begge Døde).

 

— P. L. har besøgt Vallekilde Højskole 1899-1900, lært Malerhaandværket hos Malermester Carl Jensen, Kolding, derefter rejst i Udlandet i 5 Aar og besøgt Malerskoler 3 Vintre i München og Paris. Efter Rejser i Schweitz og Italien og efter at have fundet sin Brud i London, tog han hjem selvanden. Her i Landet søgte hun sin Undervisning i Dansk og fik foruden privat Uddannelse i gode Hjem et Højskolebesøg paa Aagaard Højskole i 1909, hvorefter de holdt Bryllup. I 10 Aar var de bosat i deres ny Hjem i Jordrup og flyttede fra 1. Novbr. 1919 til Kolding, hvor P. L. nu er i Kompagni hos sin tidligere Mester, Carl Jensen.

 

Familien Lundgaard

FAMILIEN LUNDGAARD, Kolding.

 

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.