Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

GRØNVANG

Side 251

 

blev jeg gift, og min Mand var ansat i Machal Field & Co.s Forretninger i Chicago.Vi boede i Glenview ved Chicago indtil min Mands  Død  1902, hvorefter jeg rejste til Danmark med vor Søn.  1903—04 var jeg paa Forskoleseminariet i Vejle og blev 1. Novbr. 1904 ansat som Lærerinde paa Vejen Vestermark, senere i Vejen Byskole."   Formand for Vejen-Læborg Sygeplejeforening fra 1921.

 

 Maren Lundgaard som brud

MAREN LUNDGAARD, som Brud.

 

9. Led

a) Søn:  Erling Lundgaard   Friis

f.  i Glenview  21. Juni 1900.   —   Uddannet som Elektriker hos Installatør Ehlers, Vejen.  Avt. Installatør i Vejen  1922.

 

Erling L. Friis

ERLING L. FRIIS.

 

8. Led d   Ane Marie Lundgaard

f. i Bække,  12. Febr. 1874. — Elev fra Ollerup (1894) og Askov (1902—03).

 

 Marie Lundgaard

MARIE LUNDGAARD

 

— Husbestyrerinde hos sin Fader, der bor i "den   gamle Rede", idet han 1901, da der blev bygget ny Skole,  købte den gamle.  (I samme Hus har Sparekassen sin Plads.)  Marie L. har nu i mange Aar haft sin Glæde i at gøre  Hjemmet lyst for sin Fader og for "Farbror Hans".    Hendes Søskende og deres Børn har i disse Stuer deres  kære Fædrenehjem, som de glædes over og tyr hjem til i Feriestunder.

 

 
8. Led e   Ingeborg Lundgaard f. i Bække  
 

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.