Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

GRØNVANG

Side 250

 

det, var vi alle ude med Undtagelse af Frederikke, som blev tidlig gift. — Jacob tjente paa Nabogaarden "Ferupgaard" som Avlskarl i 2 Aar; senere rejste han en Tur til Tyskland, hvor han tjente 1½ Aar paa en større Bondegaard. — Kristen kom til Vejen Præstegaard som Avlskarl hos Pastor Hansen i 2 Aar. — Jeg kom som Kokkepige til Paaby Præstegaard og senere til en Gaard i Ferup som "Udpige".

I det hele vilde Fader nødigt, at vi skulde faa fine Fornemmelser, men være ret og slet Tjenestefolk.

Saa kom vi ogsaa alle paa Højskole, skønt Fader ikke egentlig havde Forstaaelse af Højskoletanken; men han vilde gerne have, at vi skulde have et Ophold paa dem for at øge vore Kundskaber."                       

Karen Ejler.

Hr. Laurids.

(Ved Jubilæumsfesten i Bække Forsamlingshus 1906.)

Det var sig Hr. Laurids, hin Køresvend, 
til Askov saa sindigt han kørte. 
Hans lille Hest stak nok ej i Rend, 
men til Maalet den sikkert ham førte.
 
Han hentede hjem saa mangt et Læs, 
han samlede ind til sit Lager, 
og saa kom Hesten igen paa Græs, 
helt ud paa den Grønneste Ager.
 
Saa delte han ud af sit store Fund 
til unge saa vel som til gamle; 
han aldrig nedgrov det betroede Pund, 
men Pund han til Pund vilde samle.
 
Og altid han nynnede Dagen lang, 
naar stemte var Glædens Strenge, 
Han kom med Sang, og han gik med Sang, 
derfor holdt han ud saa længe.
 
Den unge Hr. Laurids var ikke den,
der spared paa sine Kræfter, 
i hele sin Gerning han gav sig hen 
for dem, der skal komme efter.
 
Og mange gik ind i hans sikre Spor, 
der havde saa Højt et Sigte, 
og de, der fik Fod under eget Bord, 
ved  godt, at en Arv kan forpligte.
 
Fra ham har de arvet saa mangt et Ord 
og mangt et Vink af de gode, 
og mange frugtbare Grene gror, 
hvor han fik Lov til at pode.
 
Saa jævn og munter i al sin Færd 
og virksom fra Morgen til Aften, 
det var den Laurids, som vi fik kær, 
selv nu, da det mindsker med Kraften. —
 
Med Sang vil du altid gaa ind og ud 
og bygge din gamle Rede. — 
Saa Gud bevare dit unge Sind, 
dit Hjem og din Slægt dernede!
 

 

 

J. P. H.

 

8 Børn: Daniel (d.), Maren (d.), Maren, Marie, Ingeborg, Peter, Niels og Signe (a-h).

8. Led a   Daniel Ejler Lundgaard

f. i Bække 20. Febr. 1868, d. s. St. 3. Marts 1869. 

  b   Maren Ejler Lundgaard

f. i Bække 22. Febr.  1870.   d. 25. Juli s. A.

  c   Maren Ejler Lundgaard f. i Bække 10. Novbr. 1871; g. 25. April  1899 m. Jakob Friis Christoffersen, f. i Vorbasse 13. Aug. 1860, d. i Chicago 6. Jan. 1902, Søn af Hans Christoffersen og Jacobine Friis, Vorbasse.

 

Fru Maren Friis meddeler:

"I Aaret 1889—90 uddannedes jeg til Lærerinde i Sørup Friskole ved Svendborg og var derefter 6 Aar Huslærerinde hos Gdr. R. Andersen, Tressebølle, paa Langeland. Sommeren 1895 var jeg Elev paa Askov Hojskole. I Foraaret 1899

 

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.