Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

GRØNVANG

Side 246

 

Taborgaard i Vejen

"TABORGAARD" I VEJEN.

 

6. Led.  4. Ane Marie Lauridsdatter f. i Vejen 26. Aug. 1810, d. paa "Lundgaard" i Vejen 12. Jan.  1843, g. i Vejen 31. Oktbr. 1835 m. Niels Hansen (Lundgaard) 1), f. paa "Lundgaard" 19. Marts
1811, d. paa "Taborgaard", Vejen, 27. Jan. 1885; Søn af Gdr. Hans Nielsen og Frederikke Gregersdatter.

 

— Vejen Kirkebog har følgende tilføjede Note i Margenen:

  Ved Undersøgelse er [det] opdaget, at [der] er forglemt at indføre i Kirkebogen, at Aar 1810, d. 26. August, nedkom Lauritz Pedersens Kone, Mette Andersdatter, med en Datter, som samme Dag blev døbt og kaldet Anne Marie".

3 Børn: Mette, Hans og Laurids (1)—3).)

7. Led.  

1) Mette Nielsdatter Lundgaard

f.  paa "Lundgaard"  17. Septbr. 1836, d. s. St. 8. Maj 1840.
  2) Hans Nielsen Lundgaard f.  paa "Lundgaard" 9. Oktbr. 1839. Gartner, (lært Gartneriet paa Gram Slot; har altid haft Særlig Interesse for Frugtavl); Købmand i Aale, Handelsbestyrer i Vejen Brugsforening. 

 

 Hans Lundgaard som ung

HANS LUNDGAARD som ung.

 

Veteran fra 1864 og blev saaret i Kampen ved Oversø 6. Februar (se nærmere i Laurids P. Lauridsens Breve, hvor Fætteren flere Gange omtales). Det er morsomt at høre hvad der fortælles om H. L.

1) N. H. Lundgaard, g.  2. G. m. Mette Marie Ebbesen fra Hallund (12 Børn).
 

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.