Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

GRØNVANG

Side 244

 

 Sandagerhus i Askov

  "SANDAGERHUS" I ASKOV. 

SØSTRENE LAURIDSEN.

Søstrene LauridsenChr. Stenbæks Optegnelser: "I 1877, da min Hustrus Broder Johs. Lauridsen overtog Fædrenegaarden "Grønvang", flyttede hun med sine Forældre til den lille nyopførte Gaard "Pedersminde" Vest for "Grønvang". Her levede hun sin Barndoms- og Første Ungdomstid. 18 Aar gl. rejste hun til Brande Præstegaard, hvor hun var et Aar, dels som ung Pige og dels som Lærerinde. De følgende 6 Aar var hun Lærerinde paa Ollerup Højskole. — Hun var Elev paa Askov Højskole 1893—94. — Vort Bryllup i 1901 stod paa "Grønvang", og vi blev viet i Askov Valgmenighedskirke.

Vort Første Hjem var "Hvide Hytte" i Askov, bygget i Forsommeren 1901. Fra Foraaret 1904, da jeg overtog Ledelsen af Sandjordsforsøgene, blev "Sandagerhus" opført. Vi flyttede ind i vort ny Hjem 1. Juli.

Jeg opholdt mig hjemme, til jeg var 19 Aar og var derefter en kort Tid paa et mindre Landbrug paa Mors. — 20 Aar gammel kom jeg til Askov Forsøgsstation hos Forsøgslederen, Statskonsulent Frederik Hansen, for at deltage i Forsøgsarbejdet. — Efter at have været Elev paa Brøderup Højskole i Vinteren 1892—92, rejste jeg tilbage til Askov, hvor jeg blev fastere knyttet til Forsøgsvirksomheden. — I Vinteren 1895 - 96 gennemgik jeg et 6 Maaneders Kursus paa Dalum Landbrugsskole og var i Vinteren 1897—98 og 1898—99 Elev paa Askov Højskole. Fra Foraaret 1901 blev jeg fast knyttet til Askov Forsøgsstation som Assistent."

4  Børn:  Svend,  Viggo,  Signe  og Inger (a—d).

 
8. Led. a   Svend Stenbcek f. i "Hvide Hytte"  24. Aug. l902. Student fra Ribe Latinskole  1921.    Læser til Ingeniør.
Side: 243 244 245

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.