Lauridsen

Billede af Per Korning Ove

Per Korning Ove

 

 

GRØNVANG

Side 152

 

raad Clausen, Holsted, og afdøde Mølleejer Ebbesen, Sønderskov Mølle, "Sydjydsk Telefonselskab", der anlagde Telefon paa Landet i det sydlige Jylland fra Kolding til Esbjerg, og hvis Formand han var, indtil Selskabet blev sammensluttet med 5 andre Telefonselskaber i Varde-Ribe-Kolding-Fredericia og Horsens til et større Selskab under samme Navn, i hvis Repræsentantskab Johs. Lauridsen da fik Sæde. 

Den Første Telefonforbindelse i Vejen blev anlagt fra "Grønvang" til Cikoriefabrikkens Kontor, og det var en Oplevelse at staa paa Kontoret og tale med Folk, som virkelig i samme Øjeblik stod paa "Grønvang" flere Hundrede Alen borte.

 

 Vejen andelsmejeri

VEJEN ANDELSMEJERI, opført 1891.

 

Johannes Lauridsens Bestræbelser for at gøre sit Landbrug saa rentabelt som muligt omfattede ogsaa Mejeribruget. Han anlagde i 1880 paa sin Gaard "Grønvang" et Mejeri og opkøbte Mælken fra en Del af Egnens Gaarde. Senere, i 1885, flyttedes Mejeriet til Cikoriefabrikken, hvor der var baade Dampkraft og Damp, og her forblev Mejeriet, indtil det overgik til Vejen Andelsmejeri, der oprettedes 7. November 1891, og Johs. Lauridsen var herefter i 14 Aar Formand for Andelsmejeriet. Blandt de Folk, som han havde til at lede sit eget Mejeri, kan nævnes Chr. Svendsgaard og Paul Simonsen; denne fortsatte som Bestyrer af Andelsmejeriet.

Hans Interesse for Mejeribruget førte ham ind i Bestyrelsen for Ribe Amts Mejeriforening, af hvilken Forening han var Medstifter, og han sad i Bestyrelsen i Aarene 1894—1905.

Som Formand for Vejen Mejeri var han tillige medvirkende ved Oprettelsen af Smørpakkeriet i Esbjerg og sad i dettes Bestyrelse fra 1896 til 1908.

 

 

©  COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED PER KORNING OVE.